Contemporary Artworks

upload/images/Chan Dung/1411 Mùa thu qua cửa sổ.jpg

Autumn passes the window

Product code: XQ.1411

Size: 85 x 115cm

Price: 69.883.000VNĐ

upload/images/Triet Ly/1378 mot ky uc khong chiu qua di - 1378 - 45x90.jpg

Memory that never leaves

Product code: XQ.1378

Size: 45 x 90cm

Price: 95.029.000VNĐ

upload/images/Triet Ly/1559 Niem hy vong que toi - 1559 - 80 x 110.JPG

The hope of my homeland

Product code: XQ.1559

Size: 80 x 110cm

Price: 97.834.000VNĐ

upload/images/Triet Ly/1526 Bua an muon.jpg

Bootblacks and late dinner on the street

Product code: XQ.1526

Size: 90 x 120cm

Price: 38.115.000VNĐ

upload/images/Triet Ly/1312 Đôi mắt gươm đàn.jpg

Will of Eye

Product code: XQ.1312

Size: 50 x 70cm

Price: 96.558.000VNĐ

upload/images/Triet Ly/1111 Ket thuc vinh quang noi tran the.jpg

End of glory on earth

Product code: XQ.1111

Size: 75 x 145cm

Price: 37.433.000VNĐ

upload/images/Triet Ly/0866 Hát cho dân tôi_____.jpg

Singing for my people...

Product code: XQ.0866

Size: 75 x 125cm

Price: 73.464.000VNĐ

upload/images/Triet Ly/0750 Giữa 2 nền văn hóa.jpg

Between two cultures

Product code: XQ.0750

Size: 110 x 135cm

Price: 78.265.000VNĐ

upload/images/Triet Ly/0712 Giấc mơ của rừng - rừng mơ.jpg

Forest's Dream

Product code: XQ.0712

Size: 50 x 70cm

Price: 21.800.000VNĐ

upload/images/Triet Ly/0711 giac mo cua dua be an cap 80x110 2_000_psd.jpg

The dream of the thieves children.

Product code: XQ.0711

Size: 90 x 130cm

Price: 55.902.000VNĐ

upload/images/Triet Ly/0710 Giac mo cua chim.jpg

Bird's Dreams

Product code: XQ.0710

Size: 80 x 110cm

Price: 42.460.000VNĐ

upload/images/Triet Ly/0706 Giấc mơ bị lãng quên.jpg

Forgotten Dream

Product code: XQ.0706

Size: 90 x 120cm

Price: 78.265.000VNĐ

upload/images/Triet Ly/0642 Đứa bé không nhà.jpg

Homeless Child - Lodging Seclusion

Product code: XQ.0642

Size: 90 x 120cm

Price: 50.314.000VNĐ

upload/images/Triet Ly/0561 di tim ban sac 80x100 1_500_psd.jpg

Searching For Origin

Product code: XQ.0561

Size: 80 x 100cm

Price: 55.902.000VNĐ

upload/images/Triet Ly/0533 dem thu 100x130 1_200_psd.jpg

Listening to the Waterfall at Night

Product code: XQ.0533

Size: 90 x 130cm

Price: 145.200.000VNĐ

upload/images/Triet Ly/0444 Đầu 2 mặt.jpg

Two Faces Head

Product code: XQ.0444

Size: 60 x 80cm

Price: 139.755.000VNĐ

Top