Bình cổ đầu voi - 8

Bình cổ đầu voi - 8

Mã sản phẩm: XQ.3163

Kích thước: 50 x 50cm

Giá: 10.164.000VNĐ

Tình trạng:
  • Hình ảnh sản phẩm
  • Thông tin chi tiết về sản phẩm

Sản phẩm liên quan

upload/images/binh co 35N.jpg

Bình hoa lam triều Mạc (35N)

Mã sản phẩm: XQ.4929

Kích thước: 40 x 45cm

Giá: 13.986.000VNĐ

upload/images/4223 tinh vat III-4223.jpg

Tĩnh vật III

Mã sản phẩm: XQ.4223

Kích thước: 85 x 105cm

Giá: 86.394.000VNĐ

upload/images/3162 binh co so 7-3162.png

Bình cổ 7

Mã sản phẩm: XQ.3162

Kích thước: 50 x 50cm

Giá: 10.164.000VNĐ

upload/images/3160 binh co so 5-3160.jpg

Bình cổ 5

Mã sản phẩm: XQ.3160

Kích thước: 50 x 50cm

Giá: 10.164.000VNĐ

upload/images/3227 - Binh co so 10.jpg

Bình men triều Lê Trung Hưng (10)

Mã sản phẩm: XQ.3227

Kích thước: 50 x 70cm

Giá: 19.068.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/3226 BINH CO SO 9.jpg

Nậm rượu triều Nguyễn (9)

Mã sản phẩm: XQ.3226

Kích thước: 45 x 55cm

Giá: 20.328.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/3228 - Binh co so 11.jpg

Đỉnh có nắp triều Nguyễn (11)

Mã sản phẩm: XQ.3228

Kích thước: 45 x 55cm

Giá: 20.328.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/3229 binh co so 12-3229.jpg

Đỉnh có nắp triều Lê Trung Hưng (12)

Mã sản phẩm: XQ.3229

Kích thước: 45 x 55cm

Giá: 20.328.000VNĐ

Top