Tĩnh Vật

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4462 bat truong lat di tich hoang thanh tlong-4462.jpg

Bát trường lạc N

Mã sản phẩm: XQ.4462

Kích thước: 30 x 35cm

Giá: 4.202.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4465 au men xanh ngoc thoi le so L.jpg

Âu men xanh ngọc thời Lê sơ L

Mã sản phẩm: XQ.4465

Kích thước: 55 x 55cm

Giá: 13.981.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4468 - La de trang tri rong gan tren ngoi up noc thoi Tran lon.jpg

Lá Đề trang trí Rồng gắn trên ngói úp nóc thời Trần L

Mã sản phẩm: XQ.4468

Kích thước: 40 x 50cm

Giá: 16.775.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4478 binh voi bat trang.jpg

Bình vôi Bát Tràng L

Mã sản phẩm: XQ.4478

Kích thước: 50 x 50cm

Giá: 9.790.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4470 tuong dat nung dau chim phuong thoi tran-4470.jpg

Tượng đất nung đầu chim Phượng thời Trần L

Mã sản phẩm: XQ.4470

Kích thước: 45 x 55cm

Giá: 12.595.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4480 - Binh ruou thoi Duong.jpg

Bình rượu thời Đường L

Mã sản phẩm: XQ.4480

Kích thước: 50 x 50cm

Giá: 11.737.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4479 chau gom hoa nau thoi tran L-4479.jpg

Chậu gốm hoa nâu thời Trần L

Mã sản phẩm: XQ.4479

Kích thước: 35 x 50cm

Giá: 10.626.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4497 au nho men ngoc thoi tran-4497.jpg

Âu nhỏ men ngọc thời Trần L

Mã sản phẩm: XQ.4497

Kích thước: 40 x 40cm

Giá: 12.595.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4494 Tuong dau rong dat nung thoi Ly so 2.jpg

Tượng Đầu Rồng Đất Nung Thời Lý 2 L

Mã sản phẩm: XQ.4494

Kích thước: 35 x 45cm

Giá: 12.595.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4495 ngoai up noc trang tri chim phuong thoi ly-tran-4495.jpg

Ngói úp nóc trang trí chim phượng thời Lý Trần L

Mã sản phẩm: XQ.4495

Kích thước: 40 x 45cm

Giá: 12.595.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4502 Binh voi gom thoi Le So so 2.jpg

Bình vôi gốm thời Lê sơ 2N

Mã sản phẩm: XQ.4502

Kích thước: 35 x 40cm

Giá: 4.202.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4498 - Chau men trang thoi Ly N.jpg

Chậu men trắng thời Lý N

Mã sản phẩm: XQ.4498

Kích thước: 30 x 35cm

Giá: 4.202.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4509 tuong su tu gom thoi Duong.jpg

Tượng sư tử gốm thời Đường L

Mã sản phẩm: XQ.4509

Kích thước: 55 x 55cm

Giá: 14.531.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4508 bat ve rong thoi le so-4508.jpg

Bát vẽ rồng thời Lê sơ L

Mã sản phẩm: XQ.4508

Kích thước: 40 x 50cm

Giá: 12.595.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4519 binh co 31-4519.jpg

Bình Cổ 31

Mã sản phẩm: XQ.4519

Kích thước: 60 x 65cm

Giá: 18.183.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4510 bac them dien kinh thien L-4510.jpg

Bậc thềm điện Kính Thiên L

Mã sản phẩm: XQ.4510

Kích thước: 30 x 45cm

Giá: 8.382.000VNĐ

Top