Contact us

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên lạc vào email:

Hoặc điền thông tin vào form sau:

XQ Headquarter - Dalat Historical Village

XQ Historical Village (8h00 - 17h30)

Add: 80 Mai Anh Dao st. - Ward 8 - Dalat city- Lam Dong province

Tel: + 84 (0)263. 355 2348

Email: [email protected]

-------------------------------------------------

XQ Arthouse (8h00 - 19h00)

Add: 27 Yersin - Opposite with Nation Map Marker house

Tel: +84 (0) 263 382. 7830

Email: [email protected]

See pictures at Dalat

XQ Hanoi

138 Pho Hue St. -  Hai Ba Trung Dist. - Hanoi Capital

DT: +84 (0)24 3938 1905 - Fax: +84 (0)24 3938 1906

Email: [email protected]

 

See pictures at Hanoi Capital

Embroidery Art Museum of XQ Hue

1 Pham Hong Thai St. (Walking St.) - Hue City

Tel: +84 (0) 25 4382 5026

       + 84 (0) 234 383.4441

Email:  [email protected]

See pictures at Hue City

XQ Sài Gòn

106 Le Loi st., Ben Thanh Ward - District 1 - Hochiminh city

Tel: +84 (0) 28 3822 7725

Email: [email protected]

See pictures at Hochiminh city

Top